2019 The Next Influencers 數碼傳訊創作比賽

與沙龍文化產業合作,發掘中學生的創作潛能,為企業創作社交媒體的傳訊計劃,參賽同學能夠緊貼數碼發展的大趨勢,以體驗學習増廣視野。

 

參加學校包括:

 觀塘功樂官立中學

 聖類斯中學

 天主教母佑會蕭明中學

 民生書院

 新界鄉議局元朗區中學

 粱式芝書院

 仁濟醫院靚次伯中學

 香港四邑商工總會陳南昌紀念中學

 香港聖公會何明華會督中學

 中華基督教會基智中學

 聖公會聖馬利亞堂莫慶堯中學

 中華基督教會方潤華中學

 仁愛堂田家炳中學

 香港教師會李興貴中學

 嘉諾撒聖心書院

 保良局董玉娣中學

 仁濟醫院董之英紀念中學

 明愛屯門馬登基金中學

 保良局莊啟程預科書院

 林大輝中學

 炮台山循道衛理中學

 (共21間)

 

本頁圖片/檔案 - 9903